Nieuws

Zwolle, 29 September 2016

Certium is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd als persoonscertificatie-instelling

Certium is geaccrediteerd voor de kwaliteitsnorm voor persoonscertificatie, de ISO/IEC 17024:2012. Per direct heeft de Raad van de Accreditatie het verzoek geaccepteerd en gehonoreerd. Vanaf nu kunt u bij Certium terecht voor alle examens omtrent de schema’s voor elektrotechniek van Stipel, van Voldoende Onderricht Persoon (VOP) tot de Installatieverantwoordelijke (IV/WV) voor hoog-en laagspanning.

In 2010 is Certium opgericht met het doel een onafhankelijke en onpartijdige certificatie-instelling te worden. Certium heeft zich daarbij altijd ingezet voor persoonscertificatie. De processen zijn systematisch aangepast, de werkwijze geoptimaliseerd en de werkzaamheden altijd objectief, onafhankelijk en onpartijdig doorgevoerd. Certium kan met trots zeggen dat die inzet is beloond door de Raad van Accreditatie.

Met deze toekenning kan Certium haar processen steeds blijven verbeteren, maar ook nieuwe wegen inslaan. Omdat Certium ook erkent is voor SCIOS Scope 8 en 9, kan het vertrouwde ‘Inspecteur Laagspanning’ niet alleen aangeboden worden volgens het Certiumschema, maar ook volgens het schema van Stipel én het schema van SCIOS.

In 2015 bracht Certium het eerste eigen schema op de markt, het Veiligheidscertificaat Entertainment. In samenwerking met SaTS en het ROC Media College in Amsterdam zijn er aan het eind van dit jaar meer dan 300 certificaten uitgegeven. Het Veiligheidscertificaat Entertainment sluit een gat tussen de VCA en de entertainementbrache. Dit schema is geen onderdeel van de huidige accredtatie toekenning. Wij gaan dit schema verder ontwikkelen volgens de ISO/IEC 17024 Norm met als uiteindelijk doel ook voor dit schema een accreditatie aan te vragen.

Certium blijft zich, ook in de toekomst, sterk maken voor persoonscertificatie.


Zwolle, 04 September 2016

Certium start met het schema ‘Veiligheidscertificaat Entertainment’

In samenwerking met SaTS is het schema "Veiligheidscertificaat Entertainment" ontwikkeld en een lespakket geschreven. Van januari 2015 tot en met juni 2015 zijn in totaal 18 lessen gegeven op het Media Collega in Amsterdam in de vorm van een trial. Op 26 juni is het examen afgenomen. Dit proces is goed verlopen. In totaal zijn 69 kandidaten getest en zijn er een aantal geslaagd en een aantal gezakt voor dit examen. Na een onderzoek hebben we vast kunnen stellen dat het aantal gezakten grotendeels terug te voeren is op de overdracht van docent naar de leerling. Eén van de besluiten voortkomend uit deze trial is dan ook dat er een docentenmap moet komen die de docent bij de overdracht ondersteunt. Tevens zijn we van mening dat het lesmateriaal op een zodanig niveau moet worden geschreven dat het een betere aansluiting kan vinden op MBO-Niveau.


Al met al was het een groot succes en zullen in november de eerste Certium "Veiligheidscertificaten Entertainment" worden uitgegeven. De geldigheid is initieel op 5 jaar vastgelegd en bij elke verlenging (herkwalificatie) op 3 jaar. Deze korte tijdsduur is terug te voeren op een zeer bewegelijke en snel veranderende markt.


Door dit succes zijn ook andere ROC's geïnteresseerd. De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd met verschillende ROC's.


Nadat het certificaat is uitgerold op de verschillende ROC's zullen wij de volgende stap zetten. Ook deze weg zijn wij reeds ingeslagen door gesprekken te voeren met de brancheorganisaties en verschillende bedrijven. Zo hebben wij al schriftelijke toezegging van gerenomeerde bedrijven binnen de Entertainmentbranche.


Zwolle, 22 Maart 2016

Certium door Stipel gecontracteerd als certificatie-instelling

Examenbureau Certium is met ingang van April 2015 door Stipel (Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek) gecontracteerd als certificatie-instelling. Certium is daarmee gemachtigd om in eigen naam Stipel-certificaten uit te geven voor technici die werken bij en aan installaties op het gebied van elektrotechniek, gastechniek en warmtetechniek.


Als certificatie-instelling borgt Certium de onafhankelijkheid en kwaliteit van STIPEL-examens, draagt zij zorg voor synergie in de markt en verzorgt zij de certificatie en registratie.
Accreditatie conform IEC-ISO 17024

Certium heeft ook een aanvraag ingediend bij de Raad van Accreditatie, voor accreditatie volgens de internationale norm IEC-ISO 17024. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, voldoet Certium aan de algemene eisen voor instellingen die certificatie van personen uitvoeren. Verwacht wordt dat Certium de goedkeuring in de tweede helft van 2015 ontvangt.


Toekomst

Met de accreditatie in het verschiet, richt Certium zich in de nabije toekomst op het ontwikkelen van op werkzaamheden gebaseerde ISO-IEC 17024 vakbekwaamheidsprofielen. Ook legt zij de nadruk op het ontwikkelen en in stand houden van kwalificatiestructuren om risico’s beheersbaar te maken en uniformiteit na te streven in de industrie en sociale sector.Zwolle, 25 Maart 2016

Vanaf 28 maart zijn wij verhuisd

Ons nieuwe adres is:

Branderweg 15a

8042 PD Zwolle

Telefoonnummer is ongewijzigd

Het nieuwe kantoor aan de Branderweg biedt ons niet alleen veel meer ruimte om verder te groeien maar er is ook een snelle verbinding van en naar de snelweg (A28/A50) en parkeren kan gratis voor de deur. Komt u met het openbaar vervoer, lijn 22 stopt direct voor ons pand. Wij hopen u vanuit ons nieuwe pand nóg beter van dienst te kunnen zijn.


Kiest u voor Certium dan kiest u voor kwaliteit

Neem contact op voor meer informatie

Certium B.V.

Branderweg 15A
8042 PD Zwolle
+31 (0)85 401 22 99
info@certium.nl

Afdeling klachten/bezwaar:


hseq@certium.nl

Disclamer

Leveringsvoorwaarden