Certificatieschema's

Overzicht certificatieschema's

De certificatieschema’s voor SCIOS zijn te vinden op portal.scios.nl.

Wilt u meer informatie over Stipel onder andere over de gevoerde certificatieschema’s en de gehanteerde beoordelingsprotocollen,
kijk op: stipel.nl/alle-documenten.

Stipel

Voldoende Onderricht Persoon Hoogspanning
Voldoende Onderricht Persoon Laagspanning
Vakbekwaam Persoon Hoogspanning
Vakbekwaam Persoon Laagspanning
Installatie-/Werkverantwoordelijke Laagspanning
Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoogspanning

Combinatie’s:

Vakbekwaam Persoon Hoog- en Laagspanning
Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoog- en Laagspanning

Certium

Elektotechnisch:

Voldoende Onderricht Persoon Hoogspanning
Voldoende Onderricht Persoon Laagspanning
Vakbekwaam Persoon Hoogspanning
Vakbekwaam Persoon Laagspanning
Vakbekwaam Persoon Hoog- en Laagspanning
Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoogspanning
Installatie-/Werkverantwoordelijke Laagspanning
Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoog- en Laagspanning
Inspecteur Laagspanning 1
Inspecteur Laagspanning 2
Ontwerpdeskundige Hoogspanning
Ontwerpdeskundige Laagspanning
Ontwerpdeskundige Laagspanning voor de Scheepvaart
Bedieningsdeskundige Hoogspanning
Hoogspanningsdeskundige
Basis Beveiligingstechniek
Uitvoerder Beveiligingstechniek
Installatie-/Werkverantwoordelijk Hoogspanning + Hoogspanningsdeskundige
Inspecteur Arbeidsmiddelen

Entertainment:

Veiligheidscertificaat Entertainment

ATEX

IECEx 05
ATEX Basisinstructie (A-1)
ATEX voor Operators (A-2)
ATEX voor Staffunctionarissen (A-3)
ATEX voor Uitvoerend Elektro- en Instrumentatiepersoneel – basistraining (B-1)
ATEX voor Uitvoerend Mechanisch Personeel (B-3)
ATEX voor Leidinggevend Elektro- en Instrumentatiepersoneel (C-1)
ATEX voor Inspecteurs Elektro- Instrumentatie (C-2)
ATEX voor Mechanische Leidinggevende en Ontwerpers (C/D-3)
ATEX voor Ontwerpdeskundigen Elektro en Instrumentatie

SCIOS

Scope 8: Elektrische Installaties
Scope 9: Inspecteur Arbeidsmiddelen

Kiest u voor Certium dan kiest u voor kwaliteit

Neem contact op voor meer informatie

Certium B.V.

Branderweg 15A
8042 PD Zwolle
+31 (0)85 401 22 99
info@certium.nl

Afdeling klachten/bezwaar:


hseq@certium.nl

Disclamer

Leveringsvoorwaarden